Fundusze Europejskie
Strona główna/Zajęcia w domu/Treningi/Aktywizacja zawodowa - Doręczyciel pocztowy

Aktywizacja zawodowa - Doręczyciel pocztowy

12 Maja 2021

Doręczyciel pocztowy

Zadaniem doręczyciela pocztowego jest dostarczanie przesyłek listownych pod wskazany przez nadawcę adres.
Do obowiązków doręczyciela pocztowego może należeć między innymi:

  • pobieranie w urzędzie pocztowym listów, przesyłek, przekazów pieniężnych itp.
  • ustalanie najdogodniejszej trasy rozniesienia przesyłek danego dnia
  • wręczanie adresatom listów, przesyłek, przekazów pieniężnych itp.
  • wypisywanie awiza w razie nieobecności adresata
  • dbanie o bezpieczeństwo pobranych przesyłek, przekazów itp.
  • przekazywanie osobom zainteresowanym informacji o usługach pocztowych
  • opróżnianie skrzynek pocztowych (w przypadku doręczycieli na wsiach)
  • rozliczanie się po powrocie do urzędu pocztowego z pobranych doręczonych i niedoręczonych przesyłek, przekazów
  • przestrzeganie tajemnicy korespondencji, zasad bhp oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Praca doręczyciela pocztowego ma charakter rutynowy i samodzielny. Doręczyciel pocztowy większość czynności zawodowych wykonuje w terenie.

Jego miejscem pracy są także urzędy pocztowe oraz instytucje i domy prywatne, do których dociera z przesyłkami.
Zazwyczaj ma stałe dni (od poniedziałku do piątku) i godziny pracy. Pracuje 8 godzin dziennie lub do czasu rozniesienia wszystkich przesyłek i rozliczenia się. Istnieje możliwość pracy także w inne dni.
Może się poruszać pieszo lub środkami komunikacji miejskiej. Wówczas paczki i listy przewozi w wózku na kółkach. Niektórzy z doręczycieli poruszają się samochodami, rowerami i motorami.
Doręczyciel pocztowy stale spotyka się z ludźmi, w związku z czym istnieje ryzyko narażenia na konflikty.

 

do góry