Fundusze Europejskie

POLSKA

29 Kwietnia 2021

Dziś mam dla Ciebie zadanie z geografii. Pomoże Ci w nim atlas, czyli książka z mapami geograficznymi, może trochę zapomniana bo dziś szukamy informacji zazwyczaj w Internecie.
Spróbuj zaznaczyć na mapie orientacyjne stolice województw, pokoloruj każde województwo innym kolorem. Stwórz własną legendę do mapy - czyli opis jakie województwo jaki ma kolor a obok zapisz jakie miasto jest jego stolicą.

mapa Polski

do góry