Fundusze Europejskie
Strona główna/Kontakt/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informacja dla osób uprawnionych

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem lub instytucją.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu (nie krótszy niż 3 dni robocze),
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje:

Zgłoszenie proszę:

  • wysłać na adres e-mail: lub
  • wysłać na adres Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. J. Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica, (liczy się data dostarczenia korespondencji) lub
  • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu +48 71 314 45 77 w godz. 7:30 - 15:30.

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe podane są na podstronie kontakt w naszym serwisie internetowym.

Środowiskowy Dom Samopomocy Oleśnicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i  przewlekłą chorobą psychiczną.  Jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Miasta Oleśnicy, powołaną w celu wykonywania zadań, określonych w ustawie o pomocy społecznej i w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych oraz różnych form zajęć polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Siedziba główna - Środowiskowy Dom Samopomocy ul.  Juliusza  Słowackiego 8

Główna siedziba znajduje się w budynku przy ul. J. Słowackiego 8, gdzie swoje biuro ma dyrektor ośrodka, mieści się tu także biuro księgowo - kadrowe, pokój psychologa  i pracownie: plastyczna, logopedyczna, rehabilitacyjna, komputerowo-dziennikarska, kulinarna (ze stołówką), duża sala - świetlica, na której odbywają się zajęcia dla uczestników w większych grupach tj. muzyczne, teatralne, imprezy okolicznościowe organizowane zgodnie z kalendarzem imprez.   Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

Oddział Środowiskowego Dom Samopomocy ul. Kościelna 3

W ośrodku tym mieszczą się dwie sale do prowadzenia zajęć: plastyczno-technicznych, komputerowych, rehabilitacyjnych oraz kuchnia z jadalnią służąca do przygotowywania prostych posiłków przez uczestników. Ośrodek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

do góry