Fundusze Europejskie

O Nas

Środowiskowy Dom Samopomocy

  • ŚRODOWISKOWY – bo działa w danym środowisku, dla danej społeczności i jest wspomagany przez to środowisko,
  • DOM – bo to miejsce ciepłe, przyjazne, bezpieczne, życzliwe i dające wsparcie,
  • SAMOPOMOCY – bo rozwija i wspiera grupy samopomocowe i ludzi pomagających sobie nawzajem.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki, niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie wsparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Na co dzień w Środowiskowym Domu Samopomocy spotyka się 48 osób. W ośrodku uczą się, pracują, wypoczywają i spotykają z przyjaciółmi. W czasie zajęć kulinarnych, muzycznych, plastycznych, technicznych, rehabilitacyjnych, komputerowo-dziennikarskich, socjalizacyjnych, nabywają nowe umiejętności i zachowania oraz utrwalają zdobyte już wcześniej.

do góry