Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/ Nabór na wolne stanowisko pracy - instruktor terapii (..)

Nabór na wolne stanowisko pracy - instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy

9 Stycznia 2023


Nabór na wolne stanowisko pracy - instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy informuje o naborze na wolne stanowisko - instruktor terapii zajęciowej jednej osoby na cały etat. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie placówki przy ul. Słowackiego 8 w Oleśnicy do dnia 27 stycznia 2023r

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące, niezbędne wymagania:

1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne odpowiedniej specjalizacji  umożliwiające wykonywanie zadań  na stanowisku instruktor terapii zajęciowej, dodatkowe umiejętności - prowadzenia zajęć z muzykoterapii

2. Posiadanie minimum 3-miesięcznego  doświadczenia w  pracy z osobami niepełnosprawnymi.

3. Znajomość rozporządzenia MPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność prowadzenia zajęć z muzykoterapii z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

2. Wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów, sumienność, obowiązkowość

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys  zawodowy (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4. Kserokopia dokumentu poświadczającego co najmniej półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi.

5. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kontakt: tel. 71-314-45-77 w godz. 8,00 - 15,00; e-mail:

Rozmowa z kandydatami, którzy złożyli aplikacje obędą się w dniu 30.01.2023r o godz. 10,00 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 8.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.sds.olesnica.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ŚDS.
Dokumenty aplikacyjne są zbierane wyłącznie na potrzeby rekrutacji na wolne stanowisko pracy w ŚDS.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy  - Alina Wajerowska

 

do góry