Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/ Nabór na zastępstwo ( praca na zastępstwo do 31 lipca (..)

Nabór na zastępstwo ( praca na zastępstwo do 31 lipca 2023r) na stanowisko pracy - instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy

9 Stycznia 2023


Nabór na zastępstwo ( praca na zastępstwo do 31 lipca 2023r) na stanowisko pracy - instruktor terapii zajęciowejw Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy informuje o naborze na wolne stanowisko - instruktor terapii zajęciowej jednej osoby na cały etat. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie placówki przy ul. Słowackiego 8 w Oleśnicy do dnia 27 stycznia 2023r .

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące, niezbędne wymagania:

1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne odpowiedniej specjalizacji  umożliwiające wykonywanie zadań  na stanowisku instruktor terapii zajęciowej, dodatkowe umiejętności - prowadzenie zajęć plastyczno - technicznych. 

2. Posiadanie minimum 3-miesiecznego doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

3. Znajomość rozporządzenia MPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Wymagania dodatkowe:

  1. Umiejętność prowadzenia zajęć plastyczno - technicznych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
  2. Wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów, sumienność, obowiązkowość

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność prowadzenia zajęć plastyczno - technicznych z osobami  z niepełnosprawnością intelektualną

2. Wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów, sumienność, obowiązkowość.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys  zawodowy (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

4. Kserokopia dokumentu poświadczającego co najmniej półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi.

5. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kontakt: tel. 71-314-45-77 w godz. 8,00 - 15,00; e-mail:

Rozmowa z kandydatami, którzy złożyli aplikacje obędą się w dniu 30.01.2023r o godz. 10,00 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 8.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.sds.olesnica.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ŚDS.
Dokumenty aplikacyjne są zbierane wyłącznie na potrzeby rekrutacji na w/w stanowisko pracy w ŚDS.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy -  Alina Wajerowska

 

do góry