Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Nabór na wolne stanowisko pracy - instruktor terapii (..)

Nabór na wolne stanowisko pracy - instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy

15 Listopada 2022

Nabór na wolne stanowisko pracy - instruktor terapii zajęciowej
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy informuje o naborze na wolne stanowisko - instruktor terapii zajęciowej jednej osoby na cały etat. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie placówki przy ul. Słowackiego 8 w Oleśnicy do dnia 29 listopada 2022r .

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące, niezbędne wymagania:Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące, niezbędne wymagania:

1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne odpowiedniej specjalizacji  umożliwiające wykonywanie zadań  na stanowisku instruktor terapii zajęciowej

2. Posiadanie minimum półrocznego stażu pracy z osobami niepełnosprawnymi.

3. Znajomość rozporządzenia MPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność prowadzenia zajęć z muzykoterapii z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

2. Wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów, sumienność, obowiązkowość.

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys zawodowy (CV).
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
  4. Kserokopia dokumentu poświadczającego co najmniej półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi.
  5. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kontakt: tel. 71-314-45-77 w godz. 8,00 - 15,00; e-mail:

Rozmowa z kandydatami, którzy złożyli aplikacje obędą się w dniu 30.11.2022r o godz. 10,00 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 8.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.sds.olesnica.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ŚDS.
Dokumenty aplikacyjne są zbierane wyłącznie na potrzeby rekrutacji na wolne stanowisko pracy w ŚDS.

 Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy

 Alina Wajerowska

 

do góry