Fundusze Europejskie

Aktywizacja zawodowa

Zajęcia kształtują podstawowe umiejętności społeczne i zawodowe uczestników odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. W ramach zajęć organizowane są wycieczki do zakładów pracy celem przybliżenia specyfiki zawodu, spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych. Uczą się przeprowadzać rozmowę z pracodawcą, pisać CV, listo motywacyjny, podanie, wyszukują oferty pracy (w internecie, prasie lokalnej, Urzędzie Pracy).

do góry